Škola kao centar holističkog obrazovanja

Organizacija Obrazovanje plus i OŠ "Sveti Sava" na Vračaru će u školskoj 2011/2012. godini sprovoditi projekat Škola kao centar holističkog obrazovanja. Cilj ovog projekta je unapređivanje kvaliteta rada škole u oblastima: nastava i učenje, podrška učenicima i saradnja sa roditeljima. Projektom je planirano kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih tokom cele godine, serijal predavanja i radionica za roditelje, program vršnjačke edukacije za učenike i program saradnje vaspitača i učitelja u procesu tranzicije dece iz predškolske ustanove u vrtić.