domacicaGrupa učitelja je na seminaru "Da kod učitelja svako uči radosno i lako" u okviru Festivala obrazovanja, 3. i 4. septembra,  napravila predlog časa srpskog jezika za drugi razred, na kojem učenici dobijaju zadatke u skladu sa temperamentima.  U nastavku teksta je priprema časa i linkovi preko kojih možete doći do više informacija o temperamentima.

 

Nastavna jedinica: Narodne umotvorine- utvrđivanje

Razred: drugi
Predmet: srpski jezik

Čas počinje pesmom:  Dobar dan, lep je dan, za igru i za učenje, dobro došla draga deco, lep je dan za druženje

Učenici se dele u grupe tako što svako dobije papirić na kojem je zagonetka a odgovor je ime neke životinje (zec - sangvinik, krava - flegmatik, bik - kolerik, roda - melanholik). Svaki učenik oponaša tu životinju, pa se formiraju četiri grupe, koje dobijaju zadatke u skladu sa temperamentom.

Prva grupa,  kolerici - brzalice, ređalice, razbrajalice  Zadatak: smisliti pokrete za date brzalice, razbrajalice....

Druga grupa,  sanvinici - pitalice, šaljive priče i pesme  Zadatak: napraviti dramski prikaz šaljive priče

 Treća grupa,  flegmatici - poslovice  Zadatak: ilustrovati određenu poslovicu

Četvrta grupa,  melanholici - narodna priča  Zadatak: opisati odeđen lik iz priče  

Sve grupe imaju petnaest minuta da pripreme zadatak a onda svaka grupa predstavlja.

Čas se završava pesmom: Hej, haj, sad je vreme da sve na svoje mesto ide, hej, haj mi smo vredni, neka svi to vide!

Više o temperamentima možete saznati preko sledećih linkova:

Uloga temperamenta u ostvarivanju dobrih odnosa

Karakteristike temperamenta kod dece 

Vežba rešavanja konflikta - tehnika Oblak kroz temperamente