Programi za roditelje

U okviru programa za roditelje organizuju se predavanja, konsultacije i kurs Veštine roditeljstva koji je namenjen roditeljima dece svih uzrasta i onima koji se pripremaju da budu roditelji.

Kurs se realizuje u šest susreta koji se odvijaju jednom nedeljno u prijatnoj, opuštenoj i podsticajnoj atmosferi. Svaki susret je u obliku dvoipočasovne radionice tokom koje se na zabavan i kreativan način razmatraju sledeće teme:

  • Uloga temperamenta u razvoju ličnosti
  • Potrebe dece u različitim fazama razvoja
  • Potrebe roditelja - briga o sebi
  • Stvaranje pozitivne porodične dinamike
  • Veštine komunikacije
  • Rešavanje konflikata

Škole i predškolske ustanove

Naši  programi za zaposlene u obrazovanju se zasnivaju na najnovijim saznanjima u polju psihologije, medicine i pedagogije, kao i na velikom iskustvu naših članova i voditelja obuke. Akreditovani su kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Da u vrtiću svako uči radosno i lako i Da kod učitelja svako uči radosno i lako su programi obuke za vaspitače i učitelje koji se realizuju u vidu dvodnevnih i trodnevnih seminara.  Učesnici obuke stiču znanja i veštine potrebne da svoju svakodnevnu praksu zasnivaju na holističkom pristupu u radu sa decom što podrazumeva  uvažavanje različitih potreba dece, različitih temperamenta i stilova učenja.

Dobra saradnja sa roditeljima je program obuke za vaspitače, učitelje i nastavnike u osnovnim i srednjim školama koji se realizuje u vidu dvodnevnog seminara. Učesnici obuke stiču znanja i veštine potrebne za ostvarivanje bolje komunikacije i partnerskog odnosa sa roditeljima.